Nieuwe btw-regels voor e-handel in de EU vanaf juli 2021

Met ingang van 1 juli 2021 veranderen in alle EU-landen de btw-regels voor grensoverschrijdende verkopen in de EU. Het doel van deze regelverandering is het versterken van de interne Europese markt, het gelijktrekken van de de EU-regels voor grensoverschrijdende transacties en te zorgen voor eerlijke concurrentie met niet-Europese handelaren.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de hervorming op 1 januari 2021 in werking zou treden, maar de Europese Commissie heeft de invoering vanwege de COVID-19-pandemie naar deze nieuwe datum verschoven. In dit artikel zullen we voor u de motivaties achter deze veranderingen uitleggen,de belangrijkste wijzigingen en op welke manier bedrijven hier het beste mee om kunnen gaan.

Waarom de nieuwe regels worden ingevoerd

De huidige btw-voorschriften dateren uit de jaren negentig, een periode waarin snelle technologische ontwikkelingen plaatsvonden. Volgens de huidige btw-regeling moeten handelaren welke goederen aan andere EU-landen leveren btw aanrekenen en betalen in het land van de afnemer zodra hun bedrijf een jaarlijkse omzetdrempel overschrijdt (variërend van 25 000 tot 100 000 euro, zoals door elk land afzonderlijk wordt bepaald). 

Verschillende talen, regels en gewoontes per land vormden echter vaak een probleem voor grensoverschrijdende verkopen. Aangezien de EU de interne markten wil versterken, heeft de Europese Commissie besloten de huidige btw-regelgeving te herzien. 

Daarnaast is de nieuwe regelgeving bedoeld om een gelijk speelveld te creëren voor Europese en niet-Europese handelaren, aangezien laatstgenoemden er vaak in slaagden hun goederen aan de EU te verkopen en zo de btw te omzeilen waar Europese handelaren wel mee te maken hebben.

Kortom, de drie doelstellingen van de nieuwe BTW-hervorming zijn

  1. Modernisering van de huidige BTW-hervorming
  2. Vereenvoudigen van de regelgeving
  3. Fraude van niet-EU-handelaren voorkomen

Belangrijkste wijzigingen

Nu de achterliggende redenen duidelijk zijn, zullen we verder ingaan op wat er precies gaat veranderen. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe hervorming waarvan handelaren op de hoogte moeten zijn, zijn als volgt:

1. Uniforme omzetdrempel van 10.000 euro binnen de EU 

Vanaf 1 juli 2021 zal de online verkoop van goederen op dezelfde manier worden belast als goederen die in fysieke winkels worden gekocht. Het belastingtarief zal worden geheven in de EU-lidstaat waar de consument is gevestigd, ongeacht de vestigingsplaats van de handelaar. 

Er komt een uniforme jaarlijkse drempel van 10 000 euro voor bedrijven die online goederen en/of diensten verkopen voor heel Europa. Aangezien onlinebedrijven hun onlineverkoop nu op dezelfde manier mogen behandelen als hun binnenlandse verkoop, hebben zij alleen te maken met binnenlandse btw-regels en hun nationale belastingdienst. Dit betekent dat bedrijven zich geen zorgen meer hoeven te maken over het feit dat zij zich moeten houden aan de factureringsregels van andere Europese landen. 

Bovendien hebben bedrijven die voor minder dan 100 000 euro per jaar grensoverschrijdend verkopen, in de huidige situatie twee bewijsstukken nodig om de locatie van hun klanten te bepalen. Volgens de nieuwe verordeningen hebben handelaren slechts één bewijsstuk nodig; dit betekent eenvoudigere btw-regels en minder verplichtingen voor handelaren in het algemeen. 

2. "One-stop shop uitgebreid tot consumptiegoederen

Om te veel btw-registraties in verschillende landen te voorkomen, wordt met de tweede wijziging binnen de hervorming het "one-stop shop" principe van de Belastingdienst uitgebreid tot consumentengoederen. Deze wijziging biedt de mogelijkheid van één aangifte voor alle transacties in heel Europa, waardoor het niet meer nodig is om in verschillende EU-landen btw-nummers aan te vragen en btw-aangiften in te dienen. 

3. Meer verantwoordelijkheid voor platforms 

De derde belangrijke wijziging legt de verantwoordelijkheid voor het corrigeren van de btw-betaling bij platforms en elektronische interfaces waar producten en diensten worden verkocht. Om nauwkeuriger te werk te gaan, moeten zij gedurende tien jaar een administratie bijhouden van de verkopen van derden via hun platform of webshop.

Als platformen een "actieve rol" in het proces spelen, is het aan hen om artikelen aan klanten te leveren. In dat geval betalen platforms btw aan het land waar de klant is gevestigd. Een platform wordt als actief aangemerkt als het meer doet dan alleen vraag en aanbod in kaart brengen, bv. bestellingen en betalingen mogelijk maken. Deze verordening is in het algemeen van toepassing als goederen een waarde van meer dan 150 euro hebben of in de EU worden ingevoerd.

4. Geen btw-vrijstelling voor zendingen van geringe waarde

Momenteel zijn goederen die in de EU worden ingevoerd onder de drempel van 22 euro vrijgesteld van het betalen van btw. Vanaf 1 juli 2021 vervalt deze drempel en zijn alle goederen die EU-consumenten online kopen van verkopers buiten de EU btw-plichtig volgens de Europese regelgeving. 

Het creëren van een gelijker speelveld voor EU- en niet-EU-handelaren zou de verkoop van buiten de EU kunnen doen afnemen. Dit zal echter vooral het geval zijn voor dubieuze en frauduleuze handelaren. Tegelijkertijd biedt het kansen voor betrouwbare verkopers van buiten de EU, waardoor zij hun EU-klanten meer zekerheid kunnen bieden over de eindprijzen. Met de huidige regelgeving wordt een aanzienlijk aantal pakketten bij aankomst door Europese consumenten geweigerd omdat zij worden geconfronteerd met extra btw- en inklaringskosten van post- of koeriersbedrijven.

Wat handelaren nu kunnen doen

Europese handelaren hebben twee opties voor belastingaangifte binnen de EU:

  1. BTW-aangifte doen voor elk Europees land waaraan zij producten of diensten hebben verkocht.
  2. Zich inschrijven voor de EU-regeling om gebruik te maken van het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst (Nederlandse merchants kunnen zich nu inschrijven. Zie hier voor meer informatie.)

Met meer dan 20 jaar ervaring in ecommerce kunnen wij u helpen bij het aanpassen aan de steeds veranderende eisen van de dynamische ecommerce markt. 


Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?
 

Neem contact met ons op

Altijd de laatste nieuwtjes ontvangen?