Het is mogelijk om meerdere gebruikers toegang te geven tot uw back-office. Daarnaast kunt u zelf bepalen welke rechten u verleent aan de gebruiker. Om een gebruiker toe te voegen dient u eerst in te loggen op uw MultiSafepay-account. Op het beginscherm kiest u in het menu voor 'Gebruikersbeheer' onder het kopje 'Instellingen'. Hier kunt een nieuwe gebruiker toevoegen en de gewenste rechten voor de gebruiker aanvinken. Tot slot klikt u op 'Gebruiker Toevoegen' om de instellingen op te slaan.

 

Om betalingen te verwerken via het betaalsysteem van MultiSafepay dienen er een aantal stappen te worden uitgevoerd.

1. Voeg een website toe aan uw MultiSafepay-account 

2. Kies een plugin of API referentie voor uw website

3. U heeft een Site ID en Site Secure Code nodig. Met deze codes kunt u de implementatie van het MultiSafepay betaalsysteem afronden. Meer informatie vindt u hier

U treft een compleet overzicht van de te ondernemen stappen om betalingen te verwerken op uw website op de Getting Started pagina.

Het is in principe mogelijk om een ongelimiteerd aantal websites te koppelen aan uw MultiSafepay-account. Houdt u er echter rekening mee dat de websites die zijn toegevoegd aan uw account ook onder hetzelfde bedrijf moeten vallen. Indien u betalingen wenst te verwerken voor een website die valt onder een ander bedrijf, dient er een apart MultiSafepay-account te worden aangemaakt.

Klik hier om (nog) een MultiSafepay-account aan te maken.

U kunt ervoor kiezen om uw website handmatig te koppelen aan uw MultiSafepay-account of met behulp van de zogeheten Site Wizard.

Voordat een uitbetaling naar uw zakelijke bankrekening kan plaatsvinden dient uw MultiSafepay-account volledig geactiveerd te worden. U kunt de status van uw MultiSafepay-account controleren door in te loggen op MultiSafepay Control. Indien uw account nog niet volledig geactiveerd is, ziet u bovenaan een rode balk met de tekst 'Account nog niet volledig actief'. Door op de balk te klikken komt u uit op de pagina waar u de documenten kunt uploaden die noodzakelijk zijn om uw account volledig te activeren. Uw account wordt volledig geactiveerd nadat de documenten in uw account en uw gekoppelde website(s) zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Belangrijk: voordat uw account volledig geactiveerd is, kunt u al transacties verwerken van klanten indien het MultiSafepay betaalsysteem is geïmplementeerd op uw website(s). 

Zodra u een account heeft aangemaakt en een website op de correcte wijze heeft toegevoegd en gekoppeld aan uw account, kunt direct transacties verwerken van uw klanten. Uw eventuele verdiensten worden bewaard op uw MultiSafepay-account totdat uw account volledig is gecontroleerd en goedgekeurd. Klik hier voor meer informative over de controle van uw MultiSafepay-account.

Handmatig uitbetalen

Zodra uw account volledig geactiveerd is, kunt u ervoor kiezen om uw verdiensten handmatig uit te betalen naar uw eigen zakelijke bankrekening. U logt in op de MultiSafepay back-office, hierna selecteert u ‘Uitbetalen’ in het linkermenu op de homepagina. Hier vult u het bedrag in dat u wenst uit te betalen in Euro’s en klikt u op ‘Doorgaan’. Tot slot selecteert u de zakelijke bankrekening waarop u uw verdiensten wenst te ontvangen en klikt u op ‘Doorgaan’. U ontvangt het bedrag binnen 2 tot 3 werkdagen op de door u geselecteerde zakelijke bankrekening.   

 

Automatisch uitbetalen

U kunt ervoor kiezen om periodieke automatische uitbetalingen in te stellen. Wanneer u ingelogd bent in uw MultiSafepay back-office kiest u ‘Automatisch uitbetalen’ onder het kopje ‘Instellingen’.  Vervolgens vult u het gewenste bedrag in dat u wenst uit te betalen, u vult tevens een bedrag in dat u wenst te behouden op uw MultiSafepay-account (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een zogeheten ‘Refund’). Tevens vinkt u de dagen aan waarop u een uitbetaling wenst uit te voeren. Tot slot selecteert u het zakelijke bankrekeningnummer waarop u de uitbetaling wenst te ontvangen. Klik op ‘Opslaan’ om de wijzigingen door te voeren.

 

Belangrijk: per uitbetaling wordt er 0.50 EUR in rekening gebracht.

Om een uitbetaling uit te voeren dient uw account eerst volledig geactiveerd te zijn. Dit houdt in dat uw website en de door u aangeleverde documenten eerst goedgekeurd moeten worden door onze afdeling Risk/Screening. Voor meer informatie over de aan te leveren documenten en de gegevens die u dient te vermelden op uw website(s), verwijzen wij u naar het correcte artikel op onze Support pagina.

U ontvangt automatisch een e-mail zodra uw account volledig geactiveerd is. Houdt u er rekening mee dat u direct betalingen via uw webwinkel kan verwerken met MultiSafepay zodra u een account heeft aangemaakt en uw website koppelt en implementeert in dit account. Uw verdiensten worden bewaard op uw MultiSafepay-account totdat uw account gecontroleerd en volledig geactiveerd is.

Zodra een uitbetaling kan plaatsvinden kunt u ervoor kiezen om uw verdiensten handmatig of automatisch uit te betalen naar uw eigen zakelijke bankrekening.

MultiSafepay kan geen website accepteren die bitcoins of credits aanbieden. Daarnaast kunnen wij ook helaas geen crowdfunding accepteren. Voor vragen omtrent het beleid van MultiSafepay kunt u contact met ons opnemen.

Om uw account volledig te kunnen activeren, ontvangt MultiSafepay graag een aantal documenten. Nadat uw account volledig geactiveerd is, wordt het mogelijk om het geld op uw account uit te betalen naar uw zakelijke bankrekening. 

Wilt u weten welke producten en diensten niet verkocht kunnen worden met de betaalservice van MultiSafepay? Klik dan hier

 • Kopie uittreksel van Kamer van Koophandel
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de bestuurders en van personen met 25 procent (of meer) belang in een bedrijf, bijvoorbeeld via aandelen, zeggenschap of winstdeling.  
 • Een betaling van 1 EUR van uw zakelijke bankrekening (deze betaling kunt u in gang zetten via MultiSafepay Control). Als alternatief kunt u ook een kopie zakelijke bankschrift/screenshot vanuit de eigen bankomgeving aanleveren met vermelding van de IBAN en dezelfde tenaamstelling. Belangrijk: de tenaamstelling van uw zakelijke bankrekening dient exact overeen te komen met een handelsnaam zoals vermeld op uw Kamer van Koophandel-uittreksel. 
 • Getekende MultiSafepay overeenkomst voor het verwerken van online betalingen. Wij verzoeken u vriendelijk om de eerste pagina te voorzien van een paraaf, de tweede pagina dient ingevuld en ondertekend te worden.

Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om de volgende gegevens te vermelden op uw website(s):

 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTW-nummer
 • Algemene Voorwaarden met vermelding van het herroepingsrecht (14 dagen)
 • Bedrijfsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Privacy Policy 

Disclaimer: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Hoewel de inhoud van deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan MultiSafepay niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de geboden informatie. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

MultiSafepay heeft als doel zoveel mogelijk klanten te voorzien van een voorstel op maat. Om vrijblijvend een voorstel aan te vragen kunt u via onze website een offerteaanvraag indienen. 

Indien u al een account heeft aangemaakt, ontvangt u in de e-mailbevestiging een overzicht van onze standaard tarieven. Hierop kunt u alsnog een vrijblijvende offerteaanvraag indienen. 

Op onze website treft u tevens meer informatie over de beschikbare betaalmethoden

 

 

MultiSafepay is wettelijk verplicht om de identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) vast te stellen.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

De Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon die een bepaald kapitaal belang of zeggenschap uitoefent.  Een Uiteindelijk Belanghebbende wordt door veel financiële instellingen ook wel aangeduid als UBO. UBO staat hierbij voor Ultimate Beneficial Owner. 

Er is sprake van een Uiteindelijk Belanghebbende wanneer een persoon:

 •          een belang bezit van 25% of meer in het aandelenkapitaal of vermogen van uw bedrijf; of
 •          25% of meer van het stemrecht kan uitoefenen in uw bedrijf; of
 •          feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in uw bedrijf (hiermee wordt bedoeld een persoon

die het in de praktijk voor het zeggen heeft); of

 •          bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw bedrijf

(hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is

vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten).

 

Wat te doen bij complexe bedrijfsstructuren?

Als het eigendom van de onderneming bij meerdere vennootschappen ligt, dan zal elk van de vennootschappen moeten worden nagegaan welke personen daar een bepaald kapitaal belang of zeggenschap uitoefenen. Het kan dus zo zijn dat er bij meerdere bedrijven in de bedrijfsstructuur onderzocht moet worden wie daar de Uiteindelijk Belanghebbende is.

 

Heeft elk bedrijf een uiteindelijk belanghebbende?

Nee, binnen de definitie zoals binnen de wet gegeven heeft niet elk bedrijf een Uiteindelijk Belanghebbende. Zo is er bijvoorbeeld bij een rechtspersoon met 5 of meer eigenaren met een gelijke verdeling van kapitaal of zeggenschap geen sprake van een Uiteindelijk Belanghebbende. Elk van

de eigenaren heeft in dit geval namelijk niet een aandeel van 25% of meer.

 

Voorbeeld

Om het voorgaande duidelijk te maken  volgt hieronder een voorbeeld:

 •          Besloten Vennootschap Goed B.V. heeft een enig aandeelhouder, Beter B.V.

o    De aandelen van Beter B.V. zijn gelijk verdeeld over twee B.V.’s:

 •   Anders B.V. heeft twee gelijke aandeelhouders:
 •          de heer A. Jansen
 •          mevrouw B. Jansen - De Jong
 •   Best B.V. heeft een enig aandeelhouder:
 •          mevrouw D. Best

De drie Uiteindelijk Belanghebbenden zijn hier dus:

-       de heer A. Jansen

-       mevrouw B. Jansen - de Jong

-       mevrouw D. Best

De gegevens van alle Uiteindelijk Belanghebbenden dienen op het formulier ingevuld te worden en een kleurenkopie legitimatiebewijs dient van alle personen te worden ge-upload in het account.

Voor meer toelichting kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze screening afdeling via het e-mailadres screen[email protected]


 

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact op

E-mail ons

Bel ons

+31 (0)20 8500 500

Bel mij