MultiFactor verwerkt betalingen voor de betaalmethode Betaal na Ontvangst. Voor vragen betreffende Betaal na Ontvangst verwijzen wij u naar de MultiFactor website.

MultiSafepay is een payment service provider en verwerkt online betalingen. Wij leveren betrouwbare en veilige betaaloplossingen voor webwinkels. Hoewel de handelsnaam MultiSafepay op uw bankafschrift staat vermeld, is uw betaling veilig verwerkt namens de webshop waar u uw bestelling heeft geplaatst. Lees meer over ons.

 

Een bankoverschrijving (of bankoverboeking) heeft een gemiddelde verwerkingsduur van 2 tot 3 werkdagen. Uw product kan door de betreffende webshop worden verscheept zodra de betaling is verwerkt.

Indien u een product heeft besteld maar deze nog niet heeft ontvangen, raden wij u aan om contact op te nemen met de webshop waar u de bestelling heeft geplaatst.

Mocht u, na een gepaste wachttijd (minimaal 14 dagen), geen reactie ontvangen van de webshop dan kunt u contact opnemen met MultiSafepay.

Om een bestelling te annuleren verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de webwinkel waar u de bestelling heeft geplaatst. MultiSafepay kan deze handelingen helaas niet voor u uitvoeren.

Er kunnen zich meerdere problemen voordoen bij een onsuccesvolle betaling:

 •         U maakt gebruik van de betaalmethode Bankoverboeking, maar de verwerkingsperiode van 2-3 werkdagen is nog niet voorbij. Controleer de betaling later   nogmaals
 •         De betaalgegevens die u heeft ingevoerd zijn incorrect. Zorg ervoor dat deze altijd volledig overeenkomen met uw bankkaart. Ook kan het bij een bankoverboeking helpen het kenmerk van de betaling in de omschrijving van de betaling te zetten
 •         Uw internet-browser hapert. Het helpt vaak om uw cookies op te schonen of gebruik te maken van een andere browser
 •         De betaling wordt niet geaccepteerd door uw bank of creditcardmaatschappij
 •         Er is een storing bij uw bank waardoor de betaling niet, of vertraagd, wordt verwerkt

Heeft u de checklist gecontroleerd en lost dit niet uw probleem op? Neem dan contact op met ons. 

De verwerking van een bankoverboeking duurt 2-3 werkdagen, pas na het verstrijken van deze termijn kunnen wij de betaling bevestigen. Om uw betaling te controleren kunt u het bovenstaande zoeksysteem gebruiken. Indien u het betaalkenmerk bent vergeten, dan zullen wij alsnog uw betaling proberen te koppelen. Als dit niet lukt, dan wordt uw betaling automatisch teruggestort naar uw bankrekening. U kunt dan opnieuw de betaling voldoen. 

Het is mogelijk om meerdere gebruikers toegang te geven tot uw back-office. Daarnaast kunt u zelf bepalen welke rechten u verleent aan de gebruiker. Om een gebruiker toe te voegen dient u eerst in te loggen op uw MultiSafepay-account. Op het beginscherm kiest u in het menu voor 'Gebruikersbeheer' onder het kopje 'Instellingen'. Hier kunt een nieuwe gebruiker toevoegen en de gewenste rechten voor de gebruiker aanvinken. Tot slot klikt u op 'Gebruiker Toevoegen' om de instellingen op te slaan.

 

Om betalingen te verwerken via het betaalsysteem van MultiSafepay dienen er een aantal stappen te worden uitgevoerd.

1. Voeg een website toe aan uw MultiSafepay-account 

2. Kies een plugin of API referentie voor uw website

3. U heeft een Site ID en Site Secure Code nodig. Met deze codes kunt u de implementatie van het MultiSafepay betaalsysteem afronden. Meer informatie vindt u hier

U treft een compleet overzicht van de te ondernemen stappen om betalingen te verwerken op uw website op de Getting Started pagina.

Het is in principe mogelijk om een ongelimiteerd aantal websites te koppelen aan uw MultiSafepay-account. Houdt u er echter rekening mee dat de websites die zijn toegevoegd aan uw account ook onder hetzelfde bedrijf moeten vallen. Indien u betalingen wenst te verwerken voor een website die valt onder een ander bedrijf, dient er een apart MultiSafepay-account te worden aangemaakt.

Klik hier om (nog) een MultiSafepay-account aan te maken.

U kunt ervoor kiezen om uw website handmatig te koppelen aan uw MultiSafepay-account of met behulp van de zogeheten Site Wizard.

Voordat een uitbetaling naar uw zakelijke bankrekening kan plaatsvinden dient uw MultiSafepay-account volledig geactiveerd te worden. U kunt de status van uw MultiSafepay-account controleren door in te loggen op MultiSafepay Control. Indien uw account nog niet volledig geactiveerd is, ziet u bovenaan een rode balk met de tekst 'Account nog niet volledig actief'. Door op de balk te klikken komt u uit op de pagina waar u de documenten kunt uploaden die noodzakelijk zijn om uw account volledig te activeren. Uw account wordt volledig geactiveerd nadat de documenten in uw account en uw gekoppelde website(s) zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Belangrijk: voordat uw account volledig geactiveerd is, kunt u al transacties verwerken van klanten indien het MultiSafepay betaalsysteem is geïmplementeerd op uw website(s). 

Zodra u een account heeft aangemaakt en een website op de correcte wijze heeft toegevoegd en gekoppeld aan uw account, kunt direct transacties verwerken van uw klanten. Uw eventuele verdiensten worden bewaard op uw MultiSafepay-account totdat uw account volledig is gecontroleerd en goedgekeurd. Klik hier voor meer informative over de controle van uw MultiSafepay-account.

Handmatig uitbetalen

Zodra uw account volledig geactiveerd is, kunt u ervoor kiezen om uw verdiensten handmatig uit te betalen naar uw eigen zakelijke bankrekening. U logt in op de MultiSafepay back-office, hierna selecteert u ‘Uitbetalen’ in het linkermenu op de homepagina. Hier vult u het bedrag in dat u wenst uit te betalen in Euro’s en klikt u op ‘Doorgaan’. Tot slot selecteert u de zakelijke bankrekening waarop u uw verdiensten wenst te ontvangen en klikt u op ‘Doorgaan’. U ontvangt het bedrag binnen 2 tot 3 werkdagen op de door u geselecteerde zakelijke bankrekening.   

 

Automatisch uitbetalen

U kunt ervoor kiezen om periodieke automatische uitbetalingen in te stellen. Wanneer u ingelogd bent in uw MultiSafepay back-office kiest u ‘Automatisch uitbetalen’ onder het kopje ‘Instellingen’.  Vervolgens vult u het gewenste bedrag in dat u wenst uit te betalen, u vult tevens een bedrag in dat u wenst te behouden op uw MultiSafepay-account (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een zogeheten ‘Refund’). Tevens vinkt u de dagen aan waarop u een uitbetaling wenst uit te voeren. Tot slot selecteert u het zakelijke bankrekeningnummer waarop u de uitbetaling wenst te ontvangen. Klik op ‘Opslaan’ om de wijzigingen door te voeren.

 

Belangrijk: per uitbetaling wordt er 0.50 EUR in rekening gebracht.

Om een uitbetaling uit te voeren dient uw account eerst volledig geactiveerd te zijn. Dit houdt in dat uw website en de door u aangeleverde documenten eerst goedgekeurd moeten worden door onze afdeling Risk/Screening. Voor meer informatie over de aan te leveren documenten en de gegevens die u dient te vermelden op uw website(s), verwijzen wij u naar het correcte artikel op onze Support pagina.

U ontvangt automatisch een e-mail zodra uw account volledig geactiveerd is. Houdt u er rekening mee dat u direct betalingen via uw webwinkel kan verwerken met MultiSafepay zodra u een account heeft aangemaakt en uw website koppelt en implementeert in dit account. Uw verdiensten worden bewaard op uw MultiSafepay-account totdat uw account gecontroleerd en volledig geactiveerd is.

Zodra een uitbetaling kan plaatsvinden kunt u ervoor kiezen om uw verdiensten handmatig of automatisch uit te betalen naar uw eigen zakelijke bankrekening.

MultiSafepay kan geen website accepteren die bitcoins of credits aanbieden. Daarnaast kunnen wij ook helaas geen crowdfunding accepteren. Voor vragen omtrent het beleid van MultiSafepay kunt u contact met ons opnemen.

Om uw account volledig te kunnen activeren, ontvangt MultiSafepay graag een aantal documenten. Nadat uw account volledig geactiveerd is, wordt het mogelijk om eventuele verdiensten op uw account uit te betalen naar uw zakelijke bankrekening. Welke documenten wij graag ontvangen hangt af van uw bedrijfsvorm:

 • Kopie gewaarmerkt uittreksel van Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)
 • Kopie geldige legitimatie van de perso(o)n(en) met 25 procent of meer van de aandelen in het bezit. 
 • Kopie zakelijke bankafschrift (of een screenshot vanuit de eigen bankomgeving) met vermelding van IBAN en dezelfde tenaamstelling als vermeld op uittreksel Kamer van Koophandel
 • Kopie contract hosting (of een screenshot) van domeinregistratie (bijvoorbeeld via SIDN)
 • Getekende MultiSafepay overeenkomst voor het verwerken van online betalingen. Wij verzoeken u vriendelijk om de eerste pagina te voorzien van een paraaf, de tweede pagina dient ingevuld en ondertekend te worden.

Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk om de volgende gegevens te vermelden op uw website(s):

 • Kamer van Koophandel nummer
 • BTW-nummer
 • Algemene Voorwaarden met vermelding van het herroepingsrecht (14 dagen)
 • Bedrijfsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

MultiSafepay heeft als doel zoveel mogelijk klanten te voorzien van een voorstel op maat. Om vrijblijvend een voorstel aan te vragen kunt u via onze website een offerteaanvraag indienen of een e-mail sturen naar [email protected]

Indien u al een account heeft aangemaakt, ontvangt u in de e-mailbevestiging een overzicht van onze standaard tarieven. Hierop kunt u alsnog een vrijblijvende offerteaanvraag indienen. 

Op onze website treft u tevens meer informatie over de beschikbare betaalmethoden

 

 

MultiSafepay is wettelijk verplicht om de identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende(n) vast te stellen.

Wat is een Uiteindelijk Belanghebbende?

De Uiteindelijk Belanghebbende is een natuurlijk persoon die een bepaald kapitaal belang of zeggenschap uitoefent.  Een Uiteindelijk Belanghebbende wordt door veel financiële instellingen ook wel aangeduid als UBO. UBO staat hierbij voor Ultimate Beneficial Owner. 

Er is sprake van een Uiteindelijk Belanghebbende wanneer een persoon:

 •          een belang bezit van 25% of meer in het aandelenkapitaal of vermogen van uw bedrijf; of
 •          25% of meer van het stemrecht kan uitoefenen in uw bedrijf; of
 •          feitelijke zeggenschap kan uitoefenen in uw bedrijf (hiermee wordt bedoeld een persoon

die het in de praktijk voor het zeggen heeft); of

 •          bijzondere zeggenschap heeft over 25% of meer van het vermogen van uw bedrijf

(hiermee wordt bedoeld dat de persoon een bijzonder zeggenschapsrecht heeft dat is

vastgelegd in bijvoorbeeld de statuten).

 

Wat te doen bij complexe bedrijfsstructuren?

Als het eigendom van de onderneming bij meerdere vennootschappen ligt, dan zal elk van de vennootschappen moeten worden nagegaan welke personen daar een bepaald kapitaal belang of zeggenschap uitoefenen. Het kan dus zo zijn dat er bij meerdere bedrijven in de bedrijfsstructuur onderzocht moet worden wie daar de Uiteindelijk Belanghebbende is.

 

Heeft elk bedrijf een uiteindelijk belanghebbende?

Nee, binnen de definitie zoals binnen de wet gegeven heeft niet elk bedrijf een Uiteindelijk Belanghebbende. Zo is er bijvoorbeeld bij een rechtspersoon met 5 of meer eigenaren met een gelijke verdeling van kapitaal of zeggenschap geen sprake van een Uiteindelijk Belanghebbende. Elk van

de eigenaren heeft in dit geval namelijk niet een aandeel van 25% of meer.

 

Voorbeeld

Om het voorgaande duidelijk te maken  volgt hieronder een voorbeeld:

 •          Besloten Vennootschap Goed B.V. heeft een enig aandeelhouder, Beter B.V.

o    De aandelen van Beter B.V. zijn gelijk verdeeld over twee B.V.’s:

 •   Anders B.V. heeft twee gelijke aandeelhouders:
 •          de heer A. Jansen
 •          mevrouw B. Jansen - De Jong
 •   Best B.V. heeft een enig aandeelhouder:
 •          mevrouw D. Best

De drie Uiteindelijk Belanghebbenden zijn hier dus:

-       de heer A. Jansen

-       mevrouw B. Jansen - de Jong

-       mevrouw D. Best

De gegevens van alle Uiteindelijk Belanghebbenden dienen op het formulier ingevuld te worden en een kleurenkopie legitimatiebewijs dient van alle personen te worden ge-upload in het account.

Voor meer toelichting kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze screening afdeling via het e-mailadres [email protected]

Indien een consument een creditcard betaling wenst te voldoen maar de status 'declined' wordt toegewezen, dan kan de consument contact opnemen met de uitgever van zijn/haar creditcard. De status 'declined' kan namelijk om verschillende redenen worden toegewezen. 

Voor vragen omtrent creditcard betalingen en/of (creditcard) betaalstatussen kunt u contact met ons opnemen.

Om een refund uit te voeren dient u eerst in te loggen via MultiSafepay Control. In het Dashboard selecteert u Transacties en vervolgens Transactieoverzicht. In het overzicht kunt u de 'completed' (of voltooide) transactie aanklikken waarvoor u een 'refund' wenst uit te voeren. Hiervoor klikt u onder Overzicht Bestelling op Bestelling Terugbetalen.

An MT940 bestand wordt gebruikt om financiële transactiegegevens te exporteren en is vergelijkbaar met een bankafschrift. MT940 houdt een universele structuur aan die goed te gebruiken is in combinatie met andere formats.

In MultiSafepay Control heeft u de mogelijkheid om financiële informatie te exporteren gerangschikt op o.a. format, datum, valuta, en bankrekeningnummer.

Uw boekhouding software dient in ieder geval te beschikken over de volgende opties om correct financiële data te importeren en af te letteren:

 • Uw software dient voorzien te zijn van een optie om MT940 bestanden te verwerken
 • De ordernummers die u gebruikt in uw bestanden (bijv. 200160526) dienen eveneens toegankelijk te zijn in uw boekhouding software
 • De klantgegevens (m.n. de naam van de klant) en orderbedragen dienen overeen te komen met de gegevens in uw boekhouding software.

De twee laatstgenoemde vereisten zijn niet van toepassing indien de boekhouding software reeds gekoppeld is aan uw webshop.

MT940 ondersteunt o.a. de volgende formats:

- CSV (enkel voor financiële rapportages)

- Excel

Wanneer uw MultiSafpay-account volledig is geactiveerd, is het mogelijk om eventuele verdiensten op uw account over te maken naar uw zakelijke rekening. Hiervoor logt u in op MultiSafepay Control en kiest u Financieel en vervolgens Saldo in het Dashboard. Hier kunt u ervoor kiezen om automatische uitbetalingen in te plannen, waarbij u een bedrag kunt reserveren (voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een refund) en overige verdiensten kunt laten uitbetalen op de door u gekozen dagen. 

U kunt er ook voor kiezen om handmatig een bedrag op te nemen onder het kopje Saldo Opnemen op dezelfde pagina.

Het uitbetalen van uw verdiensten kost 0.50 EUR per uitbetaling.

In 2016 heeft MultiSafepay haar betaaldiensten verder uitgebreid als Payment Service Provider door voor een aantal betaalproducten ook 'acquiring services' aan te bieden. Dit betekent  dat wij voor bij voor betaalmethoden zoals Bancontact nu de volledige betaalverwerking zelfstandig kunnen uitvoeren. Hierdoor kunnen wij een hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van onze dienstverlening bieden. Het uitbreiden van onze betaaldiensten heeft tot gevolg dat we per 1 januari 2017 ook BTW- in rekening dienen te brengen.

De BTW-kosten worden gerekend op alle kosten die u maakt bij MultiSafepay: de tarieven per betaalmethode, de bancaire tarieven, refund-kosten en uitbetalingkosten. De tarieven per betaalmethode worden verrekend tijdens de transactie zoals u van ons gewend bent. De bancaire tarieven worden, net als de BTW-kosten, aan het einde van elke maand bijgewerkt worden in uw MultiSafepay-account. 

De BTW-kosten worden aan het begin van de volgende maand ingehouden op de balans in uw MultiSafepay-account. U treft de BTW-kosten in uw transactieoverzicht onder de 'VAT' of 'Invoice'. U hoeft de factuur die u heeft ontvangen niet  apart te betalen.

Uw BTW-facturen kunt u terugvinden in MultiSafepay Control. Kies na het inloggen in uw accountmenu voor 'Financieel' > 'Facturen'. Hier komen alle BTW-facturen te staan. 

De BTW-factuur wordt tevens iedere maand verzonden naar het 'financieel e-mailadres' dat u heeft ingevuld in de contactgegevens van uw account. Heeft u geen financieel e-mailadres ingevuld? Dan gebruiken wij het algemene e-mailadres ('Hoofd e-mailadres') dat is geregistreerd onder 'Contactgegevens' in uw MultiSafepay-account.

U kunt in uw merchant control panel het e-mailadres wijzigen onder contactgegevens. U kiest aan de rechterkant op uw dashboard voor het pijltje en selecteert ‘Contactgegevens’. Hier kunt u bij financieel e-mailadres een e-mailadres toevoegen. Vanaf de eerstvolgende maand ontvangt u uw BTW-factuur op het nieuwe e-mailadres.  

Het verleggen van de BTW is mogelijk indien u betaaldiensten afneemt van MultiSafepay, maar zelf een buitenlandse ondernemer bent. Om de BTW te kunnen verleggen  dient uw BTW-nummer bij ons bekend te zijn. Is dit niet het geval, dan kan de BTW niet verlegd worden en worden de BTW-kosten alsnog verrekend in uw account. Wilt u uw BTW-nummer doorgeven? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Er zijn een aantal zaken om rekening mee te houden als het gaat om online credit kaart betalingen.

 

Gebruikersgemak

De credit kaart is een veelgebruikte en populaire betaalmethode in veel landen. Daarnaast is het mogelijk om eenvoudig in meerdere valuta's af te rekenen, waardoor de credit kaart vaak de meest gewilde betaalmethode is. 

 

Beveiliging

Betaaldienstverleners en ondernemingen die credit kaart gegevens verwerken dienen zich te houden aan de zogeheten PCI Data Security Standards. Deze normen beschermen de consument en de merchant doordat er gebruik wordt gemaakt van strenge protocols omtrent beveiliging data management praktijken. MultiSafepay voldoet aan de PCI norm en merchants kunnen credit kaart betalingen verwerken via MultiSafepay, zonder dat zij zelf aan deze norm dienen te voldoen.

 

Chargebacks

Consumenten die in het bezit zijn van een credit kaart zijn gerechtigd een zogeheten chargeback uit te voeren. Een chargeback is de plicht om de gelden van een reeds betaalde bestelling terug te vorderen. Het reeds betaalde bedrag wordt dan teruggevorderd door de credit kaart maatschappij in opdracht van de kaarthouder (de consument).

 

3-D Secure

Voor meer informatie over 3-D Secure verwijzen wij u naar het oorspronkelijke artikel

 

 

 

3-D Secure is een extra beveiliging die wordt gebruikt bij het verwerken van online credit kaart betalingen. De grote credit kaart maatschappijen bieden elk hun eigen variant van deze beveiliging aan. Het gaat hierbij om Verified by Visa, MasterCard Secure Code, J/Secure en American Express SafeKey.

3-D technologie voegt een extra stap aan het betaalproces toe bij het plaatsen van een online bestelling en biedt extra beveiliging voor zowel de consument als de merchant. Uw klanten zijn beschermd tegen misbruik van een credit kaart gegevens. Voordat de betaling wordt geaccepteerd, dient namelijk eerst de identiteit van de kaarthouder te worden bevestigd. De klant dient hiervoor de kaart te authenticeren door de CVC-code (op de achterkant van de credit kaart) in te vullen.

Indien er opdracht wordt gegeven voor een zogeheten chargeback op een credit kaart voorzien van 3-D Secure, dan is de uitgever van de credit kaart verantwoordelijk voor de kosten en niet de webwinkelier. 

De status uncleared houdt in dat wij een credit kaart transactie hebben ontvangen en dat de betaling nog niet geaccepteerd is, omdat er ons fraudefilter niet corresponderende en/of incorrecte gegevens heeft gevonden. U kunt zelf via uw transactieoverzicht in MultiSafepay Control bekijken waarom een credit kaart transactie niet direct geaccepteerd is.

U bepaalt zelf of u de transactie wilt goedkeuren of afwijzen. U kunt uw beslissing baseren op de informatie die in de risico rapportages in uw account.

Houdt u er tevens rekening mee dat het niet mogelijk om zelf een uncleared transactie te accepteren wanneer de fraude score een 8 bedraagt of hoger. In dit geval kan de betaling enkel worden geaccepteerd worden door een medewerker van MultiSafepay. Neemt u hiervoor contact op met onze Finance afdeling.

 

 

 

 

 

MultiSafepay gelooft niet alleen in het voorkomen van fraude, maar ook in het actief achterhalen en aangeven van internetfraudeurs. Onze risico management systemen zijn zo ontworpen dat deze aangepast kunnen worden aan de wensen van onze zakelijke klanten. Daarnaast werkt onze Fraud Desk aan het beperken en voorkomen van 'chargebacks' en worden transacties met een hoog risico geanalyzeerd. 

Wij bieden uitstekende fraude protectie conform PCI DSS normen, HTTPS, data encryptie, en 3-D Secure technologie. MultiSafepay verwerkt tevens Visa en MasterCard betalingen, waardoor wij verplicht zijn de bedrijfsvoorschriften van deze partijen te handhaven.

Indien uw bedrijf een bestaande webwinkel overneemt die gebruik maakt van het betaalsysteem van MultiSafepay, dan ontvangen wij graag een zogeheten overnameformulier. U kunt contact opnemen met MultiSafepay om dit formulier op te vragen. 

 

Als een klant een creditcard transactie niet herkent, kan hij/zij om meer informatie vragen via een retrieval request. Dit verzoek is nog geen chargeback/betwisting en kan worden gebruikt om een chargeback te voorkomen. Het is toegestaan om een terugbetaling (refund) uit te voeren.

Een chargeback, of betwisting, wordt opgestart door de kaarthouder als hij/zij het niet eens is met de transactie. De kaartuitgevende bank zal de betwisting via Visa, MasterCard of Amex naar MultiSafepay sturen, de transactie wordt op dat moment teruggedraaid.

Het betwistingsproces is een consumentenbescherming die wereldwijd verplicht wordt gesteld door Visa, MasterCard en American Express. Door het accepteren van creditcards in uw webshop gaat u akkoord met deze consumentenbescherming.

De meest voorkomen chargeback redenen zijn fraude, niet leveren van diensten of goederen of goederen/diensten komen niet overeen met de beschrijving.

Er zijn een aantal acties die u kunt nemen om chargebacks zo veel mogelijk te voorkomen end dit begint met een goede klantenservice.

Fraude gerelateerde chargebacks kunnen volledig vermeden worden door het gebruik van 3DS (Verified by Visa, MasterCard SecureCode) waar de kaarthouder zich moet authentiseren. Het risico komt hiermee volledig bij uw klant te liggen en blijven ‘niet leveren van diensten of goederen’ of ‘goederen/diensten komen niet overeen met de beschrijving’ over als belangrijkste chargeback redenen.

Niet leveren van diensten of goederen chargebacks kunnen geminimaliseerd worden door (1) uw klanten goed te informeren over verwachte en werkelijke levertijden, (2) een goed gedocumenteerd leveringsproces inclusief track&trace en handtekening bij ontvangst en (3) door de transactie te annuleren/terug te betalen indien niet of niet tijdig geleverd kan worden.

‘Goederen/diensten komen niet overeen met de beschrijving’ chargebacks kunnen zoveel mogelijk voorkomen worden door een duidelijke, accurate beschrijving op uw website.

MultiSafepay kan de chargeback aanvechten, maar om dat te kunnen doen hebben we wel goed gedocumenteerd bewijs van de validiteit van de transactie nodig. Hieronder vallen facturen, track&trace, afleverbewijs met handtekening en printscreens van (email) contacten die u met de klant heeft gehad over de bestelling. Uw MultiSafepay team zal aan de hand van de aangeleverde documentatie beslissen of de chargeback aangevochten kan worden, dit is afhankelijk van de aangeleverde documenten en de kwaliteit daarvan.

In de MultiSafepay Control Panel is de chargeback zichtbaar en kunt u de documenten uploaden. De beslissing in de chargeback wordt uiteindelijk genomen door Visa, MasterCard of Amex.

Normaal gesproken zal zodra de kaarthouder de chargeback heeft ingediend, de kaartuitgevende bank het geld terugstorten naar de klant en het bedrag bij ons in rekening brengen. Wij belasten dit bedrag vervolgens door aan u. Als u ook nog de klant zelf terugbetaalt, ontvangt de klant het transactiebedrag dus tweemaal en wordt u tweemaal belast. Om dit te voorkomen is het niet meer mogelijk om na ontvangst van een chargeback nog een refund te doen. 

Visa en MasterCard en de verwerkende bank rekenen kosten bij een chargeback. MuliSafepay zelf rekent u niets extra’s door, het chargebackteam verleent deze service kosteloos aan u als onderdeel van onze service. Waar mogelijk doen we alles om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Als na het aangeleverde bewijs de kaarthouder de transactie nog steeds betwist, gaat het chargeback proces door. Het is mogelijk om deze tweede chargeback aan te vechten, maar de kosten die hieraan verbonden zijn aanzienlijk als de chargeback verloren gaat. Daarom is dit alleen aan te raden als u nieuw, zeer overtuigend bewijs heeft dat nog niet eerder is gebruikt. Neemt u alstublieft contact op met ons via [email protected] zodat wij u zo goed mogelijk kunnen adviseren en assisteren.


 

Kunt u niet vinden wat u zoekt?

Neem contact op

E-mail ons

Bel ons

+31 (0)20 8500 500

Bel mij