MultiSafepay is the top Payment Services Provider 2021 as named by Emerce 100! Read more

BTW e-commerce moet makkelijker binnen de EU

12/13/2016

De Europese Commissie wil nieuwe regels invoeren om de BTW-regels in Europa te versimpelen. Met het invoeren van nieuwe regels en het vereenvoudigen van processen hoopt de Europese Commissie het makkelijker maken om internationaal zaken te doen. Zo is recent ook ‘geo-blocking’ verboden binnen de EU. Daarnaast wordt de vrijstelling van BTW voor producten tot 22 EUR uit niet-Europese landen opgeheven, om zo de oneerlijke concurrentie met Europese ondernemers te bestrijden.

De Europese Commissie wil dat BTW voortaan wordt afgedragen in het land waar de consument woont. Dit zou de collectieve lasten van Europese ondernemers verlagen met maar liefst 2,3 miljard euro (bron: Emerce).

De Mini One-Stop-Shop (MOSS) voor aanbieders van digitale diensten zorgde voor een vereenvoudiging van administratieve processen. Hierin werd het mogelijk om de BTW aan te geven via één EU-land, in plaats van het in elk land afzonderlijk aangeven van de BTW. Nu zou het dus ook makkelijker moeten worden voor aanbieders van fysieke producten (bron: Taxlive). Hiermee zou het ook voor kleinere- en online ondernemers simpeler moeten zijn om op een betaalbare manier cross border e-commerce te bedrijven.

Eerder werd de praktijk ‘geo-blocking’ afgeschaft. Deze vorm van internetcensuur, waarbij gebruikers worden geweerd (of beperkt toegang verkrijgen) tot bepaalde content op basis van hun locatie, speelt oneerlijke concurrentie in de hand en zou het vrij handelen binnen de EU belemmeren. In het kader hiervan wordt ook de vrijstelling van BTW op producten tot 22 euro die afkomstig zijn van de buiten de EU, eveneens opgeheven. Ook deze maatregel zou de oneerlijke concurrentie moeten ontmoedigen. Hierbij vermindert de maatregel wellicht ook praktijken van prijsdiscriminatie; waarbij identieke producten tegen verschillende prijzen worden aangeboden op verschillende markten door dezelfde aanbieder.

De maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar lossen nog niet alle problemen en beperkingen van cross border sales in Europa op. Zo hebben ondernemers nog steeds rekening te houden met 75 verschillende BTW-tarieven. Ecommerce Europe is van mening dat de EC om de tafel moet gaan zitten met vertegenwoordigers uit de e-commercebranche om te kijken hoe processen verder vereenvoudigd kunnen worden. Overigens kan het nog enkele jaren duren voordat de nieuwe BTW-regels ook echt zijn doorgevoerd.